Get Adobe Flash player

Sunan Abu Daud - 1
apabila hendak pergi untuk buang hajat, maka beliau menjauh.